اصول و معيار استدلال به روايات تاريخي

موضوع سخنراني دكتر كلهر: اصول و معيار استدلال به روايات تاريخي

تاريخ برنامه: دوشنبه 2 شهريور 1388 شبكه نور

لينك دانلود به حجم 25,000 KB

Advertisements

عدم وجود امام‌زمان در اسلام

موضوع بحث: عدم وجود امام‌زمان در اسلام

لينك دانلود به حجم 66,256 KB

دكتر كلهر در برنامه تاريخ پنهان

از سري برنامه‌هاي تاريخ پنهان و ادامه حضور دكتر كلهر در شبكه نور

لينك دانلود به حجم 39,907 KB