آثار بدعت و خرافات در دين

شبكه نور

موضوع برنامه: آثار بدعت و خرافات در دين

دانلود به حجم 42,551 KB

Advertisements

پيام حضرت ابراهيم (ع)

nour

موضوع: پيام حضرت ابراهيم (ع)

لينك دانلود به حجم 59,257 KB

اصول و معيار استدلال به روايات تاريخي

موضوع سخنراني دكتر كلهر: اصول و معيار استدلال به روايات تاريخي

تاريخ برنامه: دوشنبه 2 شهريور 1388 شبكه نور

لينك دانلود به حجم 25,000 KB

عدم وجود امام‌زمان در اسلام

موضوع بحث: عدم وجود امام‌زمان در اسلام

لينك دانلود به حجم 66,256 KB

دكتر كلهر در برنامه تاريخ پنهان

از سري برنامه‌هاي تاريخ پنهان و ادامه حضور دكتر كلهر در شبكه نور

لينك دانلود به حجم 39,907 KB

دكتر كلهر در برنامه تاريخ پنهان

75_nour

لينك دانلود به حجم 17,167 KB

حضور دكتر كلهر در برنامه تاريخ پنهان

nour

لينك دانلود به حجم 38,408 KB