پيام حضرت ابراهيم (ع)

nour

موضوع: پيام حضرت ابراهيم (ع)

لينك دانلود به حجم 59,257 KB

Advertisements

اصول و معيار استدلال به روايات تاريخي

موضوع سخنراني دكتر كلهر: اصول و معيار استدلال به روايات تاريخي

تاريخ برنامه: دوشنبه 2 شهريور 1388 شبكه نور

لينك دانلود به حجم 25,000 KB

دكتر كلهر در برنامه تاريخ پنهان

از سري برنامه‌هاي تاريخ پنهان و ادامه حضور دكتر كلهر در شبكه نور

لينك دانلود به حجم 39,907 KB

دكتر كلهر در برنامه تاريخ پنهان

75_nour

لينك دانلود به حجم 17,167 KB

سخنراني دكتر كلهر در تاريخ 5 جولاي 2009

فايل صوتي است

لينك دانلود به حجم 8,919 KB

سخنراني دكتر كلهر در تاريخ 31 مي 2009

فايل صوتي است

لينك دانلود به حجم 11,149 KB

خرافات،‌ فال گيري و …

موضوع برنامه: خرافات،‌ فال گيري و …

لينك دانلود به حجم 21,388 KB